De landdekenij Geel in de achttiende eeuw

De landdekenij Geel in de achttiende eeuw

Schrijf u nu in voor een exemplaar van het boek door Marc en Sander Verwerft

op 13 oktober 2022 om 20:53

Marc Verwerft en zijn zoon Sander hebben een boek geschreven over de landdekenij Geel in de achttiende eeuw.

Schrijf nu in voor een exemplaar van het boek, in voorverkoop kost het boek €50, de officiële prijs zal €60 bedragen.

Voor het eerst in drie eeuwen biedt dit werk een panoramische blik op het geestelijke leven in de landdekenij Geel in de achttiende eeuw. Deze bestuurlijke regio behoorde tot het bisdom ’s-Hertogenbosch en omvatte zeventien parochies: Arendonk, Balen, Bel, Dessel, Geel, Lommel, Millegem, Mol, Oevel, Poppel, Postel, Ramsel, Retie, Tongerlo, Westerlo, Zammel en Zoerle.

Op basis van dekenale visitatieverslagen en talrijke andere documenten reconstrueerden de auteurs het rijke geestelijke leven in deze regio. In deze religieus-sociale geschiedenis wordt achtereenvolgens ingezoomd op de religieuze overheid, de rol van de landdeken, de leden van de lagere clerus en het gelovige volk. Telkens wordt het algemene kader geschetst, dat nadien ingekleurd wordt met talrijke, heemkundig interessante casussen.

Deze geschiedenis is meer nog dan een religieuze geschiedenis, een mentaliteitsgeschiedenis. Met het christendom als meest normatieve factor in de maatschappij in de achttiende-eeuwse Kempen, bieden de goed bewaarde en omvangrijke dekenale- en bisschoppelijke archieven een unieke inkijk in de maatschappij van die tijd, met een bijzondere aandacht voor afwijkend gedrag.

De auteurs

Marc Verwerft (°Geel 1960) studeerde af als licentiaat in de klassieke filologie en was leerkracht Latijn en Grieks in Geel.

Sander Verwerft (°Geel 1990) studeerde af als Master in de Taal-en Letterkunde Latijn-Grieks en Master Geschiedenis van de Oudheid. Hij is leerkracht Latijn en Grieks in Mol.

Schrijf u nu in voor een exemplaar van het boek 'De landdekenij Geel in de achttiende eeuw (1701-1798). In voorverkoop kost het boek €50, de officiële prijs zal €60 bedragen. Geef uw naam en adres door via deze link.

Uw bestelling is pas volledig, wanneer u ook €50 (+ eventuele portkosten €7,40) overgemaakt hebt op bankrekeningnummer BE19 9734 3467 4212 op naam van 'Studia Gelensia vzw'

Labels: Cultuurregio Thema | hoofdthema Thema | subthema Kunst & Cultuur Thema | subthema Mens & Maatschappij Thema | subthema Religie & Zingeving Thema | subthema Taal