Op stap met de vogelringer

Op stap met de vogelringer

op 18 mei 2023 om 11:02

Op vraag van Davidsfonds Geel neemt Piet De Bont ons mee naar de nestkastjes in het Prinsenpark

Op zaterdag 13 mei toonde vogelringer Piet De Bont ons de inhoud van de
nestkastjes die hij en wijlen zijn vader in het Prinsenpark hadden gehangen. In
sommige gevallen ging het nog om eitjes, maar er waren ook jongen van de
koolmees, de pimpelmees en de boomklever te bewonderen. Sommige vogeltjes
waren nog te klein om geringd te worden, maar Piet kon toch ook vaak tonen hoe dat
ringen in zijn werk ging.
Bijna drie uur lang wist Piet de 25 deelnemers (zowel heel jong als behoorlijk oud) te
boeien met zijn weetjes, zijn intrigerende vragen en zijn geslaagde grappen. Dat zijn
rondleiding gesmaakt werd, bleek ook uit de gulle vrije bijdrage van het publiek. Piet
is namelijk vrijwilliger en zorgt zelf voor de constructie en het onderhoud van de
nestkastjes.
In tegenstelling tot de voorafgaande weken, regende het die bewuste zaterdag niet.
De stralende zon zorgde er mee voor dat we kunnen terugblikken op een
topactiviteit!

IMG_3353

Piet De Bont 2

Piet De Bont 3

Piet De Bont 4

Piet De Bont 5

JGSX3579

Piet De Bont 7

Labels: Cultuurregio Thema | hoofdthema Thema | subthema Kunst & Cultuur Thema | subthema Mens & Maatschappij Thema | subthema Religie & Zingeving Thema | subthema Taal Vaste organisatie-brede koepelactiviteit